Prawo rodzinne

figurki członków rodziny stojące obok młotka

Prawo rodzinne zawiera przepisy regulujące stosunki prawne w obrębie gospodarstwa domowego. Państwo ingeruje zarówno w sferę majątkową, jak i niemajątkową rodziny, a także określa stosunki wewnątrz rodziny i układy z osobami trzecimi. Biorąc pod uwagę zawiłość relacji w rodzinie, realizacja czynności prawnych jest niezwykle trudna. Przepisy prawa rodzinnego w Polsce zawarte są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w ustawie jest podstawą do wszczęcia postępowania na drodze sądowej.

 

Realizując działania w obrębie prawa rodzinnego, należy bezwzględnie kierować się:

 • dobrem dziecka (realizacja podstawowych potrzeb),
 • dobrem rodziny (regulowanie stosunków na płaszczyźnie rodzic-dziecko),
 • równym poszanowaniem praw małżonków (przestrzeganie równych praw i obowiązków w małżeństwie).

 

Zakres działań w obszarze prawa rodzinnego

Najczęściej podejmowane aktywności w obrębie prawa rodzinnego dotykają sfer takich jak podział majątku, adopcja czy ustalanie alimentów. Nie wszystkie sprawy rodzinne muszą być rozstrzygane za pośrednictwem wyższej instancji. Orzeczenie sądu jest niezbędne w sytuacjach takich jak rozwód czy alimenty. W tym celu zaleca się skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Umowy dotyczące podziału majątku między małżonkami, a także ustalenie kontaktów z dziećmi nie wymagają rozstrzygnięcia w sądzie.

 

Udzielam wsparcia merytorycznego w sprawach takich jak:

 • podział majątku małżeńskiego,
 • ustanowienie władzy rodzicielskiej,
 • przyznanie alimentów,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • rozwód, separacja i unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • ustalenie kurateli nad małoletnimi,
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • inne.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej