Prawo cywilne

kartka trzymania w rękach

Prawo cywilne to część prawa prywatnego, które zawiera przepisy regulujące stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Istniejące zapisy wskazują na konkretne normy prawne, których obywatele powinni przestrzegać. Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go, zatem przed podjęciem konkretnych czynności cywilnoprawnych warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej. Okoliczności sprawy potrafią być tak samo skomplikowane jak niektóre przepisy prawne, dlatego każdą sprawę należy poddać wnikliwej analizie.

 

Co obejmuje prawo cywilne?

W skład prawa cywilnego wchodzi prawo rzeczowe, prawo spadkowe i prawo zobowiązań. W istniejących gałęziach prawa znajdują się przepisy porządkujące zasady życia społecznego i prawnego, w których każdy etap życia człowieka (narodziny, ślub, śmierć) niesie za sobą określony skutek prawny. Zdarzają się sytuacje, w których inne gałęzie prawa takie jak prawo rodzinne wzajemnie się uzupełniają. Nie da się wyeliminować zależności majątkowych z takiej sfery jak rodzina, dlatego aby je uporządkować należy odwołać się do przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.

W ramach realizowanych usług obsługuję sprawy związane z:

Prawem cywilnym rzeczowym:

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienie,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • rozwiązywanie sporów sąsiedzkich,
 • spory sąsiedzkie,
 • odwołanie darowizny,
 • ustanowienie służebności,
 • obszar wieczystoksięgowy.

 

Prawem cywilnym spadkowym:

 • przeprowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • uznanie niezgodności dziedziczenia.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej