Wynagrodzenie – honorarium Kancelarii Prawnej Ulpian

 człowiek liczący na kalkulatorzeW mojej kancelarii każdego Klienta traktuję indywidualnie. Wysokość honorarium za świadczone usługi uzależniam od nakładu pracy, czasu oraz ustalonej formy współpracy.

W ramach współpracy proponuję następujące formy wynagrodzenia:

  • abonament miesięczny, każdą sprawę ustalam z klientem indywidualnie, wspólnie omawiamy zakres i liczbę godzin w abonamencie, niewykorzystane godziny przechodzą na następny miesiąc,
  • opłatę miesięczną stałą, ryczałtową, ustalaną z klientem przed rozpoczęciem współpracy, uzgodnione wynagrodzenie obsługi prawnej kancelarii jest stałe, niezależnie od ilości wykonywanej pracy w miesiącu,
  • wynagrodzenie z góry ograniczone (CAP), rozliczenie, w którym ustalam z klientem limit honorarium, ustalona zostaje stawka godzinowa, a obliczenia następują na podstawie zestawienia czynności z liczbą przepracowanych godzin,
  • wynagrodzenie według stawki godzinowej, stawka godzinowa kancelarii ustalana jest w zależności od stopnia trudności i zaangażowania w pomoc prawną, rozliczenie następuje na podstawie zestawienia wykonanych czynności,
  • wynagrodzenie jednorazowe, opłata za wykonaną usługę np. poradę prawną, sporządzenie apelacji, pisma procesowego, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od przedmiotu sprawy.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej