,,Sprawiedliwość to stała i niezmienna wola przydzielenia każdemu tego co mu się należy" – ULPIAN (Digesta)
Zakres usług, które realizuje Kancelaria Radcy Prawnego ULPIAN

Kancelaria radcy prawnego Ulpian w Jaworznie oferuje konsultacje prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Z usług radcy prawnego mogą skorzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Zarówno duże, jak i małe firmy mogą skorzystać z obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Służę w przygotowaniu systemu ochrony danych osobowych na potrzeby działalności Państwa firmy zgodnie z wytycznymi RODO. Na Państwa prośbę przygotowuję pisma procesowe, apelacje, a także udzielam opinii prawnych.

 

W zakres usług kancelarii radcy prawnego wchodzi:

  • udzielanie porad w zakresie prawa cywilnego (prawo cywilne rzeczowe i spadkowe),
  • udzielanie porad w zakresie prawa rodzinnego,
  • udzielanie porad z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • udzielanie porad z zakresu prawa karnego,
  • udzielanie porad z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria radcy prawnego oferuje wsparcie merytoryczne dla klientów z Jaworzna, Sosnowca i Mysłowic.

Zakres usług, które realizuje Kancelaria Radcy Prawnego ULPIAN

Dlaczego warto podjąć ze mną współpracę?

Jako radca prawny mam bogate doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji prawnych Klientów indywidualnych i biznesowych. Współpracuję od lat z przedsiębiorcami z różnych branż i udzielam porad prawnych w zakresie prawa podatkowego i prawa handlowego. Biorę pełną odpowiedzialność za powierzane mi sprawy i jako radca prawny stoję na straży interesów każdego Klienta.

W ramach współpracy proponuję:

Abonamenty

miesięczne

Wynagrodzenie stałe

(ryczałtowe)

Wynagrodzenie z góry

ograniczone (CAP)

Wynagrodzenie według

stawki godzinowej

Wynagrodzenie

jednorazowe

Każda sprawa ustalana jest z Klientem indywidualnie. Wspólnie ustalamy jaki zakres i liczba godzin będzie mieścić się w abonamencie. Niewykorzystane godziny przechodzą na kolejny miesiąc.

Przed rozpoczęciem współpracy wspólnie z Klientem uzgadniamy wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Kancelarii jest stałe, niezależnie od ilości wykonywanej pracy w danym miesiącu.

Wspólnie z Klientem ustalamy stawkę godzinową. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności z liczbą przepracowanych godzin.

Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia wykonanych czynności.

Wynagrodzenie które jest ustalane indywidualnie - w zależności od przedmiotu sprawy.

Bezpłatne środy

1600-1700

W ramach współpracy kancelarii z lokalną gazetą „Tydzień w Jaworznie” co środa w godzinach od 16.00 do 17.00 osoby zainteresowane mogą uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie świadczonym przez kancelarię.

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami prawnymi proszone są

o dokonywanie zapisów za pośrednictwem gazety „Tydzień w Jaworznie”.

Rodo

Szanowni Państwo,

 

 

 z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie - RODO), które ujednolica ramy prawne ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz stanowi próbę dostosowania standardów ochrony danych osobowych do wyzwań technologicznych XXI w.

 

 Wejście w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 roku, który wprowadził do TFUE art. 16, spowodowało rozszerzenie zakresu prawa Unii Europejskiej na cały obszar danych osobowych.  Oznacza to, że rozporządzenie obowiązywać będzie bezpośrednio, a jego normy od dnia wejścia w życie stają się automatycznie częścią polskiego porządku prawnego, obok norm prawa krajowego. Jest to pierwszy przypadek rozporządzenia Unii Europejskiej, który będzie miał zastosowanie w tak szerokim zakresie podmiotowym. Będzie dotyczył praktycznie każdego podmiotu, także jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli w toku swojej działalności przetwarza dane osobowe np. pracowników lub kontrahentów.

 

 Dotychczas wiele podmiotów nie przywiązywało wagi do problematyki ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wiązało się to bezpośrednio z brakiem stosowanych sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Sytuacja ta zmieni się diametralnie po wejściu w życie RODO, które przewiduje nawet wielomilionowe kary za uchybienia obowiązkom ochrony danych osobowych.

 

 Koniecznym jest zatem zbudowanie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO, a następnie jego wdrożenie w procedurach przetwarzania danych osobowych w podmiocie. Działania powinny zostać prowadzone dwutorowo, z jednej strony niezbędne jest przeanalizowanie sytuacji w organizacji oraz sporządzenie wszystkich wymaganych przez RODO dokumentów tj. m.in. polityki bezpieczeństwa, procedury privacy by designe czy privacy by default, a z drugiej - konsultacja i dostosowanie systemów komputerowych przez informatyków.

 

 Chcielibyśmy Państwu zaoferować kompleksowe usługi prawne związane z dostosowaniem systemu ochrony danych osobowych w Państwa organizacji do RODO. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta jesteśmy w stanie zaproponować dwu- lub pięcioetapowy program wdrażania RODO. Bez względu na wybraną przez Państwa opcje, program wdrażania należy rozpocząć od audytu, który pozwoli nam zapoznać się z aktualną sytuacją w podmiocie oraz oszacować zakres niezbędnych czynności. W zależności od preferencji, Klient może zlecić przeprowadzenie audytu Kancelarii lub też samodzielnie go przeprowadzić według sporządzonych przez nas wytycznych i sporządzić z niego raport, który stanie się podstawą dla opracowywanych przez Kancelarię aktów wewnętrznych. W ramach świadczonych przez Kancelarię usług można także skorzystać z porady prawnej w zakresie obowiązków nakładanych na podmioty przetwarzające dane osobowe, konsekwencji prawnych nieprzestrzegania przepisów, czy środków jakie trzeba podjąć w celu uchronienia się przez sankcjami.

 

 Bez względu na powyższe zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia, co umożliwi Państwu podjęcie optymalnej decyzji w kwestii podjęcia niezbędnych kroków w celu dostosowania systemu ochrony danych osobowych.

 

 

Kontakt

ULPIAN – Kancelaria  Radcy Prawnego mgr Łukasz Chuderski
  ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno NIP 632-185-96-05   tel.: +48 509 185 748 prawnikchuderski@gmail.com www.ulpian-prawnik.pl

Jak dojechać

Facebook