Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia? 

Pojęciem, które jest najczęściej kojarzone z prawem karnym, jest akt oskarżenia. Często jednak zdarza się tak, że Klienci naszej kancelarii adwokackiej nie wiedzą, czym jest wspomniane pismo procesowe. Poniżej przedstawimy definicję aktu oskarżenia, wskażemy, jakie elementy musi zawierać, kto może je wnieść oraz wyjaśnimy, w jakich sytuacjach może być wniesiony.

 

Czym jest akt oskarżenia, z czego się składa i kto go wnosi? 

Akt oskarżenia to dokument, który funkcjonuje w prawie karnym. Jest rodzajem pisma procesowego, którego wniesienie kończy postępowanie przygotowawcze i uruchamia postępowanie sądowe. Akt oskarżenia jest kierowany do sądu i ma na celu stwierdzenie winy oskarżonego co do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz ukaranie go. Prokurator jest odpowiedzialny za wniesienie aktu oskarżenia do sądu. Musi to zrobić po zamknięciu śledztwa albo dochodzenia. Elementy, które muszą zostać zawarte w akcie oskarżenia, zostały wymienione w Kodeksie postępowania karnego. Dokument musi zawierać:

  • imię i nazwisko oskarżonego,
  • informacje o zastosowanym wobec niego środku zapobiegawczym,
  • szczegółowe określenie zarzucanego czynu i wskazanie, że został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 Kodeksu karnego albo w art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego,
  • wskazanie przepisów, pod które podpada czyn,
  • uzasadnienie oskarżenia,
  • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Co więcej, jeżeli akt oskarżenia jest publiczny, należy zawrzeć listę osób, które mają być wezwane na żądanie oskarżyciela oraz wykaz innych dowodów.

 

Kiedy należy wnieść akt oskarżenia? 

Obowiązek wniesienia aktu oskarżenia spoczywa na prokuratorze, który musi to zrobić w ciągu czternastu dni od daty zamknięcia śledztwa lub otrzymania aktu oskarżenia, który sporządziła Policja. W drugim przypadku możliwe jest również zatwierdzenie dokumentu sporządzonego przez Policję. Wyjątkiem od wskazanego czasu jest sytuacja, w której podejrzany jest tymczasowo aresztowany.

W takiej sytuacji czas wynosi siedem dni. Co ważne, niezbędne jest również zawiadomienie oskarżonego, ujawnionego pokrzywdzonego oraz osoby lub instytucji, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie o złożeniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego.

 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej