Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to dla wielu osób szansa na nowe życie bez zadłużenia. Postępowanie toczy się w odniesieniu do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a której sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Czas pandemii, okoliczności gospodarcze, a także źle ulokowane pieniądze to czynniki pogłębiające trudną sytuację finansową. Zapraszam do współpracy osoby, które chcą poznać procedury związane z ogłoszeniem upadłości. W ramach porady prawnej wyjaśnię, w jaki sposób należy ogłosić upadłość oraz poinformuję, jak wygląda ścieżka postępowania procesowego. Na podstawie dokumentów przedstawię najlepsze dla Klienta rozwiązania i dopilnuję, aby proces przebiegł sprawnie. Mogą Państwo skorzystać również z jednorazowej konsultacji lub w ramach abonamentu rozpocząć dłuższą współpracę.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Na podstawie zebranych dokumentów i opisu sytuacji finansowej należy ocenić, czy klient spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Działania prawne skupiają się na uregulowaniu powstałych zadłużeń przy zachowaniu niezbędnego minimum finansowego osoby zadłużonej.

 

Warunki pozwalające ogłosić upadłość konsumencką:

  1. Jednostka musi mieć status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  2. Osoba, która chce ogłosić bankructwo jest niewypłacalna, czyli wysokość zobowiązań przekracza możliwości finansowe jednostki, a opóźnienia w spłacie przekraczają 3 miesiące.

 

W tym celu należy przygotować wniosek, w którym wskazuje się wierzycieli oraz argumenty wskazujące, że zadłużenie nie jest spowodowane rażącym zaniedbaniem ze strony dłużnika.

Kontakt

ULPIAN – Kancelaria  Radcy Prawnego mgr Łukasz Chuderski
  ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno NIP 632-185-96-05   tel.: +48 509 185 748 prawnikchuderski@gmail.com www.ulpian-prawnik.pl