Kancelaria Radcy

Prawnego

mgr Łukasz Chuderski

Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego ULPIAN.

Celem zawodu prawnika, niezmiennie od czasów starożytnych

do obecnych, jest niesienie pomocy.

Rozwiązanie problemów prawnych oznacza w wielu przypadkach odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, spokojny sen. Moim osobistym dążeniem jest, aby ten prosty i piękny cel zawodu prawniczego nie był wypaczany.

Starając się nieustająco doskonalić swoje umiejętności i korzystając ze wsparcia znakomitych współpracujących ze mną fachowców, mam zamiar sprawić, by nie żałowali Państwo przekroczenia progu mojej Kancelarii, do której serdecznie zapraszam.

Zakres usług, które realizuje Kancelaria Radcy Prawnego ULPIAN

Zakres usług

Prawo cywilne:

– Rzeczowe:

 

– regulacja stanu prawnego nieruchomości,

– sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie,

   spory sąsiedzkie,

– sprawy o odwołanie darowizny.

– Spadkowe:

 

– przeprowadzanie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

– sprawy o zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Prawo rodzinne:

– Sprawy rozwodowe, podział majątku małżeńskiego,

– Sprawy o alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ustanowienie władzy rodzicielskiej.

Prawo upadłościowe i naprawcze:

– Upadłość konsumencka,

– Rejestracja spółek,

– Obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Prawo karne:

– Obrona na etapie postępowania przygotowawczego oraz w sądzie.

Staramy się, aby korzyści ze współpracy z Kancelarią, były dla Klienta wymierne

w stosunku do poniesionych kosztów. Wynagrodzenie ustalamy tak, by nie stało się w ocenie naszego Klienta zbytecznym ciężarem, obniżającym poziom satysfakcji ze współpracy z nami.

Wynagrodzenie

Proponujemy:

Abonamenty

miesięczne

Wynagrodzenie stałe

(ryczałtowe)

Wynagrodzenie z góry

ograniczone (CAP)

Wynagrodzenie według

stawki godzinowej

Premia

za sukces

Wynagrodzenie

jednorazowe

Ustalamy indywidualnie z Klientem, jaka liczba godzin pracy Kancelarii w miesiącu będzie się mieścić w abonamencie. Godziny niewykorzystane przechodzą na kolejne miesiące, możliwe jest również „pożyczanie” godzin z miesięcy przyszłych. Każdy miesiąc kończymy rozliczeniem godzin pracy Kancelarii. Przedstawiamy zestawienie wykonanych czynności i wskazujemy jednocześnie, ile godzin pozostało niewykorzystanych lub o ile godzin abonament w danym miesiącu został przekroczony.

Uzgadniamy z Klientem wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia po uprzednim określeniu zapotrzebowania na pomoc prawną. Wynagrodzenie Kancelarii jest stałe, niezależnie od ilości pracy w danym miesiącu, jej rodzaju i liczby zaangażowanych w nią specjalistów. Zakres działań wchodzących w zakres ryczałtu jest najszerszy i może obejmować m.in. sporządzanie interpretacji podatkowych i optymalizację podatkową, zastępstwo procesowe, pomoc rzecznika patentowego, notariusza, administratora bezpieczeństwa informacji.

Ustalamy z Klientem stawkę godzinową oraz kwotę miesięcznego wynagrodzenia, powyżej której nie płaci on już wynagrodzenia, niezależnie

od ilości godzin pracy zleconej Kancelarii. Jeżeli ilość pracy będzie niższa niż ustalony CAP – Klient zapłaci tylko za rzeczywiście przepracowane

przez Kancelarię godziny. Rozliczanie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności z liczbą przepracowanych godzin, zarówno taryfikowanych, jak i nietaryfikowanych (przekraczających CAP).

Stawka godzinowa Kancelarii w zależności od stopnia trudności i zaangażowanych w pomoc prawną specjalistów.

Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie zestawienia czynności.

Jest wynagrodzeniem dodatkowym, które proponujemy w szczególności w sprawach odszkodowawczych i w innych przypadkach, gdy rezultat działań Kancelarii może być dla Klienta szczególnie satysfakcjonujący, przekraczający jego oczekiwania. Premia za sukces nie występuje jako wynagrodzenie samodzielne, lecz zawsze jako dodatek do wynagrodzenia, którego wysokość jest z góry ustalona.

W przypadku pojedynczych zleceń ustalamy wynagrodzenie indywidualnie, na potrzeby konkretnej sprawy, po oszacowaniu stopnia

jej skomplikowania, koniecznego czasu prowadzenia, liczby zaangażowanych pracowników itp.

Bezpłatne środy

1600-1700

W ramach współpracy kancelarii z lokalną gazetą „Tydzień w Jaworznie” co środa w godzinach od 16.00 do 17.00 osoby zainteresowane mogą uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie świadczonym przez kancelarię.

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami prawnymi proszone są

o dokonywanie zapisów za pośrednictwem gazety „Tydzień w Jaworznie”.

Kontakt

ULPIAN – Kancelaria  Radcy Prawnego

mgr Łukasz Chuderski

 

ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno

NIP 632-185-96-05

 

tel.: +48 509 185 748

prawnikchuderski@gmail.com

www.ulpian-prawnik.pl

Jak dojechać