Prawo upadłościowe i naprawcze

Przepisy w prawie upadłościowym i naprawczym mają funkcję windykacyjną. Głównym celem postępowania jest częściowe lub całkowite pozbawienie majątku dłużnika na rzecz wierzycieli. Prawo upadłościowe koreluje z prawem cywilnym i handlowym. Niektóre przepisy prawne nawiązują do działalności cywilnej jednostki i aktywności podmiotów gospodarczych, a także regulują zależności między nimi.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze zawiera:

  • warunki roszczeń wierzycieli wobec dłużnika będącego przedsiębiorcą,
  • warunki roszczeń wierzycieli wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • zakres postępowania w celu ogłoszenia upadłości,
  • warunki umarzania zadłużeń.

 

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe to zbiór zasad porządkujący dochodzenie roszczeń wierzycieli od jednostki lub podmiotu gospodarczego, który stał się niewypłacalny. W procesie dochodzeniowym najwyższym celem jest spełnienie wszystkich żądań wierzycieli przy jednoczesnym minimalizowaniu strat dłużnika. Kancelaria oferuje pomoc osobom i podmiotom gospodarczym, które stały się niewypłacalne lub którym grozi bankructwo. Oferuję pomoc wierzycielom, którzy chcą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jestem gotowy reprezentować Państwa interesy i dochodzić sprawiedliwego wyroku.

 

Zakres usług kancelaryjnych:

  • analizowanie szans firmy z oceną możliwości ogłoszenia upadłości,
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami przed ostatecznych ogłoszeniem upadłości,
  • sporządzanie wniosku o upadłość i złożenie go w sądzie,
  • reprezentowanie interesów Klienta w trakcie postępowania upadłościowego,
  • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli i innych dokumentów niezbędnych w toku postępowania,
  • inne.

Kontakt

ULPIAN – Kancelaria  Radcy Prawnego mgr Łukasz Chuderski
  ul. Farna 4, 43-600 Jaworzno NIP 632-185-96-05   tel.: +48 509 185 748 prawnikchuderski@gmail.com www.ulpian-prawnik.pl